• SPLATKOVÝ PREDAJ alebo LEASING

Sprostredkujeme Vám výhodné leasingové financovanie, splátkový predaj alebo úver pre Váš nový skúter , motorku alebo štvorkolku.

 

 

FINANČNÝ LÍZING alebo ÚVER - financovanie motocyklov poskytujeme súkromným osobám alebo
podnikateľom prostredníctvom finančného lízingu alebo úveru

FINANCOVANIE NA MIERU - ponúkame zvýhodnené financovanie pre nových klientov, akontáciu prispôsobenú potrebám klienta, individuálnu dobu nájmu, rôzne typy splácania (mesačné, nelineárne)

VÝHODNÉ POISTENIE - zvýhodnené sadzby  havarijne poistenie pre motocykle.

 

Potrebné doklady si stiahnete tu:
Súkromná osoba

Podnikateľ

 

 

 

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:

 

ZAMESTNANEC :

OP, VP

doklad potvrdzujúci adresu klienta (SIPO na trvalú adresu,

faktúra za pevnú linku, za plyn, elektrinu, vodu) – môže

byť vystavený aj na člena domácnost

ak klient pracuje v zahraničí – požadujeme spoludlžníka

klient do 25 rokov – požadujeme spoludlžníka

 

ŽIVNOSTNÍK :

OP, VP

živnostenský list

doklad potvrdzujúci adresu klienta (SIPO, faktúra za

pevnú linku, za plyn, elektrinu, vodu) – môže byť

vystavený aj na člena domácnosti

výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace alebo

potvrdenie o podaní daňového priznania

klient do 25 rokov – požadujeme spoludlžníka

 

DÔCHODCA :

OP, VP

doklad potvrdzujúci adresu klienta (SIPO, faktúra za

pevnú linku, za plyn, elektrinu, vodu) – môže byť

vystavený aj na člena domácnosti

výmer zo sociálnej poisťovne potvrdzujúci výšku

dôchodku, (prípadne 3 výpisy z bankového účtu, kam

chodí dôchodok, prípadne 3 poštové šeky potvrdzujúcedôchodok)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o.) :

OP, VP konateľov

doklad potvrdzujúci adresu klienta (SIPO, faktúra za

pevnú linku, za plyn, elektrinu, vodu) – môže byť

vystavený aj na člena domácnosti

daňové priznanie, výkaz ZaS a súvaha, alebo posledné 3

výpisy z bankového účtu – treba doručiť ešte pred

schvaľovaním spolu so žiadosťou

osvedčenie o daňovej registrácii (kartička DIČ)

jeden zo spoločníkov je vždy ručiteľ

 

 

Ako nakupovať na splátky cez QUATRO

 

SOM DRŽITEĽOM QUATRO KARTY

Nákup na splátky, ak ste držiteľom striebornej Quatro karty, je veľmi jednoduchý a rýchly. Môžete nakupovať až do výšky 5 000 €, a to len s OP a kartou. Máte možnosť využiť aj 0% akontáciu a samozrejmosťou je, že nakupujete jednoducho bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 7 000 €. Karta Triangel klub Vám prináša rovnaké výhody ako strieborná Quatro karta.

 

Nie som držiteľom Quatro karty

Ak ste ešte nenakupovali cez Quatro alebo ešte nie ste držiteľom Quatro karty, potom k nákupu na splátky potrebujete nasledovné doklady :

 

Zamestnaný občan:

Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme, nie staršie ako 1 mesiac.

V prípade nákupu na splátky do  1 000 € (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).

 

Živnostník:

Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).

 

Dôchodca:

Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.